Dự án chung tay đẩy lùi dịch bệnh Covid-19

Thêm 1 bệnh nhân COVID-19, Việt Nam 621 ca

Bệnh nhân mới nhất 60 tuổi, từ Quảng Ngãi vào Bệnh viện Đà Nẵng chăm sóc người ốm. Tính đến nay, tổng số ca liên quan Bệnh viện Đà Nẵng là 174 ca. Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 sáng 3-8 thông báo ghi nhận 1 ca mắc COVID-19 mới, là buổi […]

Khuyến cáo

Bài viết mới